%shop-name% %category-name% Acumulatori LiFePo4

Litijumska baterija za fotonaponski pretvarač

Acumulatori LiFePo4

Jedna od najvećih prednosti litijumskih baterija je njihova visoka energetska gustina. Ovo znači da mogu da skladište velike količine energije u relativno malom prostoru. To je od suštinske važnosti u fotonaponskim sistemima, gde prostor često predstavlja ograničavajući faktor. Litijumske baterije omogućavaju da se veće količine energije skladište na manjem prostoru, čime se povećava efikasnost sistema i smanjuju troškovi instalacije.

https://en.sunwoda.com/article/386/9.html

Aktivni filteri

138.900 RSD

Growatt ARK 2.5L-A1 baterija niskog napona 48V

Growatt ARK-2.5L-A1 niskonaponska baterija 48V ima kapacitet od 2,56 kWh i maksimalnu struju punjenja/pražnjenja od 25A. Nominalni napon je 51,2V, dok radni opseg napona iznosi od 47,2V do 56,8V. Baterija koristi litijum-gvožđe-fosfat (LFP) tehnologiju i ne sadrži kobalt, što rezultira baterijom nižih troškova. Baterija ima zaštitu od vode i prašine sa IP65 klasifikacijom i može se montirati na zid ili postaviti na pod. Za postavljanje na pod, potreban je poseban postolje. Dimenzije baterije su 65 cm širina, 26 cm dubina, 18 cm visina, a težina je 30 kg.