AR2 Istok-zapad montažni sistem za solarni krov

AR2 Istok-zapad montažni sistem za solarni krov

Istok-zapad montažni sistem za solarni krov

Opis: Istok-zapad montažni sistem za solarni krov omogućava efikasno postavljanje fotonaponskih panela na krovove objekata, optimizujući iskorišćenost sunčeve energije tokom celog dana. Ovaj sistem je dizajniran da omogući orijentaciju panela ka istoku i zapadu, što omogućava ravnomernu raspodelu proizvodnje električne energije tokom jutarnjih i popodnevnih časova.

Nosači i nosivi elementi ovog montažnog sistema su izuzetno izdržljivi i otporni na vremenske uslove, osiguravajući dugotrajnu stabilnost i sigurnost solarnih panela. Sistem se lako prilagođava različitim vrstama krovova i može se instalirati na različitim nagibima.

Kroz kombinaciju istočne i zapadne orijentacije panela, ovaj montažni sistem omogućava ravnomerno raspoređivanje proizvodnje električne energije tokom celog dana. To je posebno korisno u situacijama gde nije moguće postići idealnu južnu orijentaciju panela.

Sa istok-zapad montažnim sistemom za solarni krov, možete maksimalno iskoristiti svoj solarni potencijal, povećati proizvodnju električne energije i smanjiti ukupnu zavisnost od mreže. Ovaj sistem je idealan za komercijalne i stambene objekte koji žele da ostvare maksimalne koristi od solarne energije.

Ključne reči: istok-zapad montažni sistem, solarni krov, fotonaponski paneli, efikasnost, orijentacija panela, nosači za solarni krov, sigurnost, otpornost na vremenske uslove, ravnomerna raspodela energije, solarni potencijal.

Aktivni filteri

7.877 RSD

Set strukture za montažu K2 istok-zapad, sa opterećenjem

Set uključuje:

  1. Dvostrani modul istok-zapad - 1 komad
  2. Podesiva osnova modula - 2 komada
  3. Sinusna šina sa dvostrukim kanalom (2300 mm)
  4. Stege za fiksiranje modula - 6 komada
  5. Opterećivači za balast - 4 komada