Balkonski Solarni Modul AR2 SOLAR

Balkonski solarni modul je vrsta solarnog panela koji je dizajniran da se postavi na balkonu ili terasi kako bi proizvodio električnu energiju iz sunčeve svetlosti. Ovi paneli su obično manji i fleksibilniji od tradicionalnih fiksnih solarnih panela na krovu i često se koriste za napajanje malih električnih uređaja ili osvetljenja.

Neki od ključnih karakteristika balkonskih solarnih modula uključuju:

  1. Fleksibilnost: Balkonski solarni paneli često dolaze u obliku fleksibilnih tankih filmova ili manjih panela koji se mogu saviti i prilagoditi različitim površinama balkona.

  2. Prenosivost: Budući da su manji i lakši od tradicionalnih panela, balkonski solarni moduli su prenosivi i mogu se lako premestiti ili prenositi sa sobom kada se preselite.

  3. Lakša instalacija: Instalacija balkonskih solarnih panela obično je jednostavnija i ne zahteva složene postupke kao kod krovno montiranih panela. Mogu se postaviti na ogradu balkona, zidove ili posebne nosače.

  4. Manji kapacitet: Balkonski solarni paneli su obično manjeg kapaciteta u poređenju s tradicionalnim solarnim panelima na krovu, što znači da su pogodniji za napajanje manjih uređaja ili osvetljenja.

  5. Dizajn: Balkonski solarni paneli su često dostupni u različitim dizajnima i bojama kako bi se bolje uklopili u estetiku balkona ili terase.

Važno je napomenuti da je efikasnost balkonskih solarnih panela često niža u poređenju s tradicionalnim panelima, jer su izloženi manjoj površini sunčeve svetlosti i nisu optimalno usmereni prema suncu tokom dana. Međutim, mogu biti korisni za dopunjavanje električnih uređaja ili osvetljenja na balkonu ili terasi, posebno u urbanim sredinama gde nema dovoljno prostora za postavljanje klasičnih solarnih panela.

Još uvek nema dostupnih proizvoda.

Samo nastavite! Još proizvoda će se pojaviti ovde čim se budu dodali.