Високотехнолошка решења у соларној енергији

Светски трговац и инсталатор фотонапонских система, инвертора и конструкције за соларну енергију.

AmonRa Energy

Пакет понуде, фотонапонских панела, мрежних инвертора, хибридних инвертора, инвертора са пумпама, електричне опреме, конструкције, батерије, пуњаче за електричне аутомобиле